Δειγματοληψία πόσιμου νερού

 

 

 

ΤΕΤΆΡΤΗ, 06 ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ 2013 16:16

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                        ΑΙΓΙΝΑ 5/2/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Στην δειγματοληψία πόσιμου νερού που πραγματοποίησε η Επόπτρια Δημόσιας Υγείας του Δήμου μας, στο πλαίσιο της Δοκιμαστικής παρακολούθησης στις 29-1-2013 τα δείγματα νερού από Κυψέλη, Άγιους Ασώματους Αίγινα και παραλία Αίγινας είναι εντός των ορίων, που ορίζει η κείμενη νομοθεσία στις μικροβιολογικές και στις χημικές παραμέτρους και τα δείγματα από Μεσαγρό και Σουβάλα είναι εντός των ορίων στις μικροβιολογικές και στις χημικές παραμέτρους, εκτός της αγωγιμότητας, γιατί η περιοχή του Μεσαγρού υδροδοτείται μόνο από γεωτρήσεις και στη Σουβάλα λόγω του ότι χρησιμοποιήθηκε σε μεγαλύτερη αναλογία το νερό των γεωτρήσεων διότι δεν επαρκούσε το νερό της ΕΥΔΑΠ.

Oι αναλύσεις μας γίνονται σε ιδιωτικό διαπιστευμένο εργαστήριο όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία και σε συχνότητα που ορίζει η νομοθεσία.

O Δήμος της Αίγινας κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να παρέχει σε όλους τους πολίτες του υγιεινό πόσιμο νερό.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Γ. ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ

 

 

 

 

 

Ημερ. δημοσίευσης: 08-02-2013

Κατηγορία(ες):

Tags: Ανακοινώσεις