Δήμος Αίγινας. Πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης οικιακών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2013 14:39
Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Σας πληροφορούμε ότι ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης οικιακών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών από τον Δήμο μας σε συνεργασία με την εταιρεία “ Ανακύκλωση συσκευών α.ε .

Ο χώρος εναπόθεσης είναι πίσω από το Λεούσειο ΄Ιδρυμα όπου υπάρχουν οι ειδικοί μπλέ κάδοι ανακύκλωσης. Για ογκώδεις συσκευές ( ψυγείο – κουζίνα -πλυντήριο-κλιματιστικό κλπ ) παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλ. 15516 ( εργάσιμες ημέρες & ώρες) για να καταγραφεί το αίτημά σας για την μεταφορά. Στο ίδιο επίσης τηλέφωνο μπορείτε να έχετε και άλλες πληροφορίες για το θέμα της ανακύκλωσης συσκευών .

Ημερ. δημοσίευσης: 15-03-2013

Κατηγορία(ες):

Tags: Ανακοινώσεις