Θέμα: «Επιδότηση άγονων ακτοπλοϊκών και αεροπορικών γραμμών»

 

κκ. Υπουργοί,

Οι επιδοτήσεις άγονων ακτοπλοϊκών και αεροπορικών γραμμών αποτελούν δίχτυ προστασίας για πολλές ακριτικές περιοχές της χώρας, ενώ εξασφαλίζουν τον απρόσκοπτο εφοδιασμό τους με πρώτες ύλες και τη διασύνδεση τους με τα αστικά κέντρα.

Τα τελευταία, ωστόσο χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες μιας κατάστασης που δεν εξυπηρετεί τον τελικό αποδέκτη, τους ακρίτες κατοίκους της χώρας, στο βαθμό που είχε σχεδιαστεί. Αυτό ενδεχομένως οφείλεται, είτε στο γεγονός ότι τα κριτήρια βάσει των οποίων κρίνεται η επιδότηση άγονων γραμμών είναι αναχρονιστικά, είτε επειδή ο σχεδιασμός των αρμόδιων Υπουργείων δεν είναι τόσο λεπτομερής και επαρκής ώστε να αναγνώσει τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής.

Επειδή τα αρμόδια Υπουργεία οφείλουν να προβούν σε έγκαιρο επανασχεδιασμό της πολιτικής τους αναφορικά με την επιδότηση άγονων γραμμών,

Ερωτάστε κκ. Υπουργοί,

1. Ποιο το ύψος των επιδοτήσεων των άγονων ακτοπλοϊκών και αεροπορικών γραμμών για το 2013 και ποιος ο σχεδιασμός των αρμόδιων Υπουργείων για τις γραμμές που θα επιδοτηθούν;

2. Ποιες άγονες ακτοπλοϊκές και αεροπορικές γραμμές επιδοτήθηκαν πέρυσι, με ποια ποσά και ποια η επισκεψιμότητα τους βάσει των εισιτηρίων που εκδόθηκαν;

3. Βάσει ποιων κριτηρίων επιλέγεται μια γραμμή ως άγονη για επιδότηση;

4. Προτίθενται τα Υπουργεία να επανεξετάσουν την πολιτική και τις επιδοτήσεις των άγονων γραμμών;

Παρακαλώ να κατατεθούν στη βουλή όλα τα σχετικά με την επιδότηση άγονων ακτοπλοϊκών και αεροπορικών γραμμών στοιχεία.

 

Η ερωτώσα βουλευτής

 

Μαρία Ρεπούση

Ημερ. δημοσίευσης: 15-05-2013

Κατηγορία(ες):

Tags: Ανακοινώσεις