Ειδοποιούνται οι Αιγινήτες ποιητές που συμμετέχουν ή θέλουν να συμμετάσχουν στην 4η ποιητική βραδιά Αιγινητών ποιητών, που θα γίνει στις 13 Ιουλίου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 8.30 μ.μ. να στείλουν μέχρι τις 13 Ιουνίου τα ποιήματα που θέλουν να παρουσιαστούν, σύμφωνα με την από 29-5-2013 επιστολή μας, με την οποία σας ενημερώνουμε  λεπτομερώς.


Πληροφορίες: Καίτη Τύμη-Εμμανουήλ


E mail: kaitimi@yahoo.gr

Ημερ. δημοσίευσης: 29-05-2013

Κατηγορία(ες):

Tags: Ανακοινώσεις