1)      ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ


Α) Η μορφή των βίντεο να κατατίθεται ψηφιακά σε CD ή DVD για εύκολη διακίνηση και αξιολόγηση.


Β) Η διάρκειά του βίντεο να μην ξεπερνά τα 3-5 λεπτά.


Γ) Οι παραγωγές να έχουν ολοκληρωθεί έως τέλος Αυγούστου και να έχουν παραδοθεί στα αρμόδια γραφεία της ΚΕΔΑ (οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν).


Δ) Ο κάθε σκηνοθέτης έχει δικαίωμα συμμετοχής με μία (1) μόνο παραγωγή.


Ε) Το ηλικιακό όριο των συμμετεχόντων δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 20 χρόνια.


Ζ) Τα τρία καλύτερα έργα θα παρουσιαστούν σε μια τιμητική βραδιά, όπου θα βραβευτούν με αξιολογική σειρά.


ΣΤ) Με την παράδοση του υλικού του στα γραφεία της ΚΕΔΑ, ο υποψήφιος πρέπει να συμπληρώνει μια αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφονται τα εξής:


1. Τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης)


2. Τα στοιχεία των ηθοποιών (εφόσον έχουν χρησιμοποιηθεί ηθοποιοί)


3. Η ταυτότητα του φιλμ (τίτλος, διάρκεια)


4. Το μέσο με το οποίο γυρίστηκε το φιλμ (κινητό, κάμερα, tablet κτλ, καθώς και το μοντέλο του μέσου)


5. Σύνοψη του έργου.


6. Υπεύθυνη δήλωση: Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνει υπεύθυνα πως αποδέχεται να αποσταλεί το κινηματογραφικό υλικό του στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αίγινας (ΚΕΔΑ) και αποδέχεται πως οι υπεύθυνοι του Διαγωνισμού θα το αξιολογήσουν, πιθανώς θα το αναπαράγουν δημόσια ή θα το χρησιμοποιήσουν για την προώθηση του Φεστιβάλ υπό τη μορφή τηλεοπτικού σποτ. Ο σκηνοθέτης καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην παραγωγή, αποποιούνται κάθε δικαιώματος χρηματικής ή άλλης αποζημίωσης στις ανωτέρω περιπτώσεις. Το Φεστιβάλ Φιστικιού 2013 και οι υπεύθυνοι του διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα δημοσίευσης, δημόσιας προβολής για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αναπαραγωγής και διατήρησης των φιλμ στο αρχείο του Φεστιβάλ. Οι κόπιες δεν επιστρέφονται.

2)      ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ


Α) Το υλικό με το οποίο έγινε η λήψη (πχ περισσότερες πιθανότητες έχει μια ταινία γυρισμένη από ψηφιακή κάμερα, παρά από κινητό τηλέφωνο)


Β) Η σταθερότητα, η ευκρίνεια, η τεχνική υποδομή των ταινιών.

Η Πρόεδρος του Φεστιβάλ                                             Τα μέλη των Επιτροπής Ντοκιμαντέρ

    Αλυφαντή Φλώρα                                                     Κανελλοπούλου Βάσω


                                                                                      Γκουζιώτης Δημήτρης


                                                                                      Κορνέζος Ανέστης


                                                                                     

Ημερ. δημοσίευσης: 03-07-2013

Κατηγορία(ες):

Tags: Ανακοινώσεις