ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ


Προς


1. Εκπροσώπους Πολιτικών


Κομμάτων.


2. Εκπροσώπους Υποψηφίων


Περιφερειαρχών.


3. Υποψήφιους Δημάρχους


Αίγινας.


ΘΕΜΑ: «Περί κανόνων της προεκλογικής προβολής ενόψει των εκλογών


του Μαΐου 2014».


Ενόψει των εκλογών του Μαΐου 2014 ,σας καλούμε σε κοινή σύσκεψη


την 8 Απριλίου 2014 ήμερα Τρίτη και ώρα 13.30μ.μ. στο Γραφείο


Δημάρχου για θέματα που αφορούν στην προβολή των συνδυασμών


σας ,στην κατανομή χώρων και γενικότερα σε ζητήματα που συνδέονται


με τις προεκλογικές απαγορεύσεις στην προβολή του προεκλογικού υλικού


στον δημόσιο χώρο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ