ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                          

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

 

Η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας προκηρύσσει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση του κυλικείου  του 2ου  Γυμνασίου Αίγινας

Οι φάκελοι προσφορών και δικαιολογητικών κατατίθενται και πρωτοκολλούνται στο γραφείο του Διευθυντή του 2ου Γυμνασίου Αίγινας μέχρι την 31η Μαΐου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. μ.  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο του Προέδρου της ΣΕΔΕΔΑ (οδός Ν.Πέππα), την παραπάνω ημέρα και ώρα δημόσια, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα Γραφεία  του 2ου Γυμνασίου Αίγινας, καθώς και στον Δήμο Αίγινας, απ΄ όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να επισκεφτούν το χώρο του κυλικείου και να πληροφορηθούν οτιδήποτε σχετικό με τη λειτουργία του, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

                                         Ο Πρόεδρος της Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Α

                                                  

 

                                                   ΜΠΕΣΗΣ ΗΛΙΑΣ

 

Ημερ. δημοσίευσης: 14-04-2014

Κατηγορία(ες): ΕΙΔΗΣΕΙΣ->ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΕΛΛΑΔΑ

Tags: προκήρυξη, μίσθωση κυλικείου