Στην απογευματινή σύγκληση του ανώτατου θεσμικού οργάνου της Αίγινας, το σώμα καλείται να αποφασίσει για επτά ζητήματα της ημερήσιας διάταξης, που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ονοματοδοσία δρόμου, και την εξέταση αιτημάτων υδροληπτών του δήμου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν σήμερα στις 17:00, έχουν ως εξής:

 

1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2014.

 Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α κ. Κρεούζης Γιάννης

2. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 60/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον επαναπροσδιορισμό τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων περιοχής Μαραθώνα Αίγινας.

3.Ονοματοδοσία οδού στην Δημοτική Κοινότητα Βαθέος ως οδού «Καπετάν Βασίλη

4. Κατανομή πιστώσεων Σ.Α.Τ.Α.

5. Εξέταση αιτήματος κ. Ροδίτη Αλέξανδρου για τακτοποίηση εκκρεμότητας παροχής ύδρευσης.

 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Νεκτάριος Κουκούλης

6. Εξέταση αιτήσεως του υδρολήπτη του Δήμου Αναγνωστάκη Γεώργιου για διόρθωση χρεώσεώς του σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω πιθανής μη σωστής καταμέτρησης των ενδείξεων του υδρομέτρου του.

 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης

7. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΝΗ Γεώργιου, ΜΕΝΔΩΝΗ Βασίλειου (ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΜΕΝΔΩΝΗ Ζαφειρία), ΚΙΠΕ Μιράντας (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Παπαγιαννόπουλος Άλεξ.), Μακρυνιώτη Γεώργιου, Νικολαΐδη Γεώργιου (ο λογαριασμός είναι στο όνομα S.C.INAE), Βλάσση Σπυρίδων, Αλεξανδράκη Αντώνιου, Ευδοξιάδη Βασίλειου, ΚΑΡΛΕ Σταυρούλας (ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΞΙΦΑΡΑ Σταυρούλα), ΚΑΡΛΕ Σταυρούλας, ΤΣΑΓΚΑΡΗ Ευανθίας και Λεούση Γεώργιου, για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω αυξημένης κατανάλωσης χωρίς υπαιτιότητα των καταναλωτών.

 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης

 

Τόνια Ζαραβέλα

Ημερ. δημοσίευσης: 16-04-2014

Κατηγορία(ες): ΕΙΔΗΣΕΙΣ->ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΑΙΓΙΝΑ

Tags: θέματα συνεδρίασης Δ.Σ.