Δήμος Αίγινας

Γραφείο Επόπτη Δημ. Υγείας

Ψεκασμός για τα κουνούπια στο Μαραθώνα και στη Βαγία

Σας γνωρίζουμε ότι, την Παρασκευή 16-5-2014, πραγματοποιήθηκε επαναληπτικός ψεκασμός(τρίτος), για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην εκβολή του Βιρού στον Μαραθώνα και στη λίμνη της Βαγίας, από την Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν των ενεργειών του Δήμου μας και θα ακολουθήσουν και άλλες εφαρμογές ψεκασμών για την ολοκλήρωση του προγράμματος για τις οποίες και θα σας ενημερώνουμε.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Γ. ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ