Κ. Ε. Δ. Α.
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ  ΑΙΓΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ :  Π.  Αιγινήτου  4
Τ . Κ .   18010 Αίγινα 
Τηλ :    22970 22067 Φαξ: 229702

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αίγινας (Κ.Ε.Δ.Α.), ανακοινώνει την πρόσκληση ενδιαφέροντος  για την ηχητική κάλυψη των παραστάσεων  του 4ου  Φεστιβάλ Θεάτρου και για την χρονική περίοδο από 19/07/2014 έως 04/08/2014.

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο καθημερινά στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Α. Π. Αιγινήτου 4 - 2ος όροφος, και για χρονικό διάστημα από Τετάρτη 4 Ιουνίου έως και Παρασκευή 13 Ιουνίου από ώρα 08:30π.μ. έως 12μ.μ.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού ήχου και φωτισμού για την κάλυψη του Φεστιβάλ είναι τα κάτωθι:

Για την ηχητική κάλυψη

Για την ενοικίαση εγκατάστασης ήχου και φωτισμού όσον αφορά τις παραστάσεις του 4ου Φεστιβάλ  Θεάτρου που θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα κατά το χρονικό διάστημα από 19/07/2014 έως 04/08/2014 στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας, ζητούμε:

την εγκατάσταση συστήματος ήχου και φωτισμού στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά.ΗΧΟΣ:

 1. Μία κονσόλα διαχείρισης ήχου.
 2. Ενσύρματα και ασύρματα μικρόφωνα για τις ανάγκες των εκδηλώσεων.
 3. C d Payers & Laptop
 4. Ηχεία και ενισχυτές ικανά να καλύψουν τον χώρο
 5. Πυκνωτικά μικρόφωνα και ψείρες (εάν απαιτηθούν)
 6. Απαραίτητη καλωδίωση συστήματος
 7. Απαραίτητη καλωδίωση παροχής ρεύματος.ΦΩΤΙΣΜΟΣ:

 1. 1.       Μία κονσόλα διαχείρισης φωτισμού.
 2. 2.       Πυλώνες φωτισμού.
 3. 3.       Φωτιστικά σώματα.
 4. 4.       Απαραίτητος εξοπλισμός

 

ΕΙΚΟΝΑ :

 1. Ένα ( 1 ) projector
 2. Μία οθόνη προβολής.
 3. Απαραίτητη καλωδίωση.
 4. Κονσόλα video.
 5. Τεχνική υποστήριξη των πάρα πάνω.Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  της Κ.Ε.Δ.Α.                                           

                                           Νίκος   Τζίτζης