Σας γνωστοποιούμε τα νέα τηλέφωνα του Δήμου μας στο νέο κτήριο
                    
(ΟΙΝΩΝΗΣ 2, Τ.Κ:18010‐ΑΙΓΙΝΑ):
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.  ΘΕΣΗ
ΦΑΞ: 2297025099  
E‐MAIL:grafeiodimarxou@aeginadimos.gr
ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
2297320013  1ος ΟΡΟΦΟΣΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  2297320019  1ος ΟΡΟΦΟΣΓΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
2297320025  1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2297320030  1ος ΟΡΟΦΟΣ
2297320032  1ος ΟΡΟΦΟΣ
2297320033  1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΓΡ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
2297320031  1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΓΡ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2297320034  1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΓΡ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
2297320066  1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΓΡ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
2297320054  1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2297320061  1ος ΟΡΟΦΟΣ
2297320062  1ος ΟΡΟΦΟΣ
2297320063  1ος ΟΡΟΦΟΣ
2297320064  1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΓΡ. ΕΣΟΔΩΝ
2297320065  1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΚΛΗΤΗΡΕΣ
2297320011  ΙΣΟΓΕΙΟ
2297320022  ΙΣΟΓΕΙΟ
ΓΡ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ
2297320020  ΙΣΟΓΕΙΟ
ΓΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
2297320021  ΙΣΟΓΕΙΟ
ΓΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ
2297320023  ΙΣΟΓΕΙΟ
2297320024  ΙΣΟΓΕΙΟ
ΓΡ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  2297320026 & 2297022200dimos1828@gmail.com
ΙΣΟΓΕΙΟ
ΓΡ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
2297320038  ΙΣΟΓΕΙΟ
2297320039  ΙΣΟΓΕΙΟ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2297320041  ΙΣΟΓΕΙΟ
2297320042  ΙΣΟΓΕΙΟ
ΓΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2297320050  ΙΣΟΓΕΙΟ
ΓΡ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
2297320052  ΙΣΟΓΕΙΟ
ΓΡ. ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
2297320053  ΙΣΟΓΕΙΟΓΡ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ  15516  ΙΣΟΓΕΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ‐  ΕΠΙΤΡΟΠΗΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
2297022200  ΧΡ. ΛΑΔΑ 1
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Γ.ΣΑΚΚΙΩΤΗΣΗμερ. δημοσίευσης: 21-07-2014

Κατηγορία(ες): ΕΙΔΗΣΕΙΣ->ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΑΙΓΙΝΑ

Tags: τηλέφωνα Δήμου Αίγινας