ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Αίγινας (Κ.Ε.Δ.Α.) ανακοινώνει το ενδιαφέρον πρόσληψης μίας μονάδας για τις ανάγκες γραμματειακής υποστήριξης της 6ης Γιορτής Φιστικιού, με σχέση εργασίας ελεύθερου επαγγελματία (ασφάλιση Τ.Ε.Β.Ε.) και για χρονικό διάστημα από 18/08/2014 έως και 30/09/2014, ωράριο απασχόλησης 09:00π.μ.-13:00μ.μΤυπικά προσόντα:

  1. Απολυτήριο Λυκείου
  2. Ικανότητα χειρισμού Η/Υ
  3. Γνώσεις ξένης γλώσσας Αγγλικά γραφή και ανάγνωση
  4. Προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο της εργασίας
  5. Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών.Οι προσφορές θα κατατίθενται καθημερινά στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Α. (οδός Π. Αιγινήτου  αρ. 4, 2ος όροφος), από τις 09:00 έως 12:00, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση keda@aeginadimos.gr, από Δευτέρα 04 Αυγούστου έως και Παρασκευή 8 Αυγούστου 2014.Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

Νίκος   Τζίτζης