Προς τους συλλόγους των δημοτών της Αίγινας.
 

              Φίλες και φίλοι,
              Δημόσια προτάθηκε από τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας κατά την ημερίδα της 5ης Οκτωβρίου "Η ζωή στην Αίγινα..." ο εθελοντικός καθαρισμός στα δάση και στις παραλίες του νησιού μας. Προτείνουμε την έναρξη εξορμήσεων αυτών κάθε Κυριακή του Νοεμβρίου (πλην της 9ης Νοεμβρίου, εορτής του Αγίου Νεκταρίου). Και εφόσον υπάρξει συμμετοχή και προθυμία, να συνεχίσουμε και τον Δεκέμβριο.
              Η παρούσα δημοτική αρχή παρουσιάζει θετικό έργο, προφανές όμως είναι πως τα σωρευμένα και σκορπισμένα σκουπίδια από το καλοκαίρι, απαιτούν προσωπικό και χρόνο, που εύλογα ο δήμος μας δεν έχει την ευχέρεια να διαθέσει. Μία συλλογική προσπάθεια λοιπόν από τους πολίτες στην Αίγινα, πέραν του έργου που θα εισφέρει, μπορεί να παρακινήσει και άλλους συμπολίτες να ενεργοποιηθούν και να δημιουργήσει ένα “κίνημα” ευαισθητοποίησης και συμμετοχής στην καθαριότητα, ίσως και στην ανακύκλωση.
             Προσδοκούμε την ανταπόκριση και τις προτάσεις σας.
 
                              
                       Με εκτίμηση, 
                       Για την Ομάδα Πολιτών Αίγινας για την Ελληνική Πολιτική ( Ο.Π.Α.Ε.Π. )                       

Π. Χατζηαλεξιάδη.