Το Νοσοκομείον Αιγίνης « Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ »

ευρίσκεται εις την ευχάριστον θέσιν να σας ανακοινώσει τα κάτωθι:

Α. Εις τα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου από   03/11/2014

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 

Εντάσσεται

στις συνταγογραφούμενες εξετάσεις του ΕΟΠΥΥ

Β.  Εις τα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου από   03/11/2014

Θα λειτουργεί ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Και από τους τρεις ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ του νησιού μας

με το εξής ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΑΤΡΟΣ                                            ΗΜΕΡΕΣ                 ΩΡΕΣ
ΚΑΛΟΓΡΗΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ         ΔΕΥΤΕΡΑ       09 : 00  - 11 : 00
ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ              ΤΡΙΤΗ                12 : 00 - 14 : 00                                                                                                                        ΣΑΒΒΑΤΟ             09 : 00  - 11 : 00     
ΧΡΥΣΑΓΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ              ΤΕΤΑΡΤΗ   &   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   
                                                               09 : 00  - 11 : 00

                    
                                                
 ΕΚ ΤΗΣ Δ/ΝΣΕΩΣ