Ο Δήμος Αίγινας με την υπ αριθ. πρωτ. 941/26.01.2015 Ανακοίνωση του, γνωστοποιεί την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο [2] μηνών, ο οποίος θα απασχοληθεί στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό του Δήμου μας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε από την 27.01.2015 έως και 02.02.2015

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου μας [τηλ. 22973 20034].

Ο Δήμαρχος

Μούρτζης Γ. Δημήτριος


Ημερ. δημοσίευσης: 26-01-2015

Κατηγορία(ες): ΕΙΔΗΣΕΙΣ->ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΑΙΓΙΝΑ

Tags: δήμος Αίγινας, πρόσληψη, Ανακοίνωση πρόσληψης