Καλείστε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 04η του μηνός Μαρτίου έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30’ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 
 
1.   Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2015 (Σχετική η υπ’ αριθμ. 231/2014 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 86730/56739/27.01.2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).
 
2.   Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου  Αίγινας έτους 2015 (Σχετική η υπ’ αριθμ. 232/2014 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 86730/56739/27.01.2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  
Οικονόμου Τρ. ΝικόλαοςΗμερ. δημοσίευσης: 28-02-2015

Κατηγορία(ες): ΕΙΔΗΣΕΙΣ->ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΑΙΓΙΝΑ

Tags: πρόσκληση Δ.Σ.