Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την   10η του μηνός Μαρτίου έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:   

 Λήψη απόφασης για την υποκατάσταση αναδόχου στο έργο: «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες του οδικού δικτύου του Δήμου Αίγινας»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

 Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας τροφίμων - είδη αρτοποιείου και είδη ιχθυοπωλείου - για τις ανάγκες σίτισης του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αίγινας για το έτος 2015-2016, λόγω του ότι οι δύο διεξαχθέντες πρόχειροι διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι για τα αναφερόμενα είδη
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες

Κατανομή επιχορήγησης για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη συμψηφισμού οφειλών του Δήμου Αίγινας, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4316/2014
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διεξαγωγή της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες

Λήψη απόφασης για τον ορισμό τριμελούς επιτροπής για την παρακολούθηση του ετήσιου προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αίγινας για το έτος 2015
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
 
1. Συγκρότηση διαπαραταξιακής Επιτροπής η οποία θα εξετάζει γενικότερα αιτήματα καταναλωτών ύδρευσης που αφορούν την αποκατάσταση λογαριασμών ύδρευσης  
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου


Ημερ. δημοσίευσης: 10-03-2015

Κατηγορία(ες): ΕΙΔΗΣΕΙΣ->ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΑΙΓΙΝΑ

Tags: πρόσκληση Δ.Σ.