Η Επαγγελματική Ένωση Αίγινας ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ότι έχουν την δυνατότητα να επωφεληθούν της επιχορήγησης του ΟΑΕΔ, εάν προσλάβουν άτομα που είχαν παρακολουθήσει συγκεκριμένα προγράμματα. Ειδικότερα η επιχορήγηση αναφέρεται στην πρόσληψη ατόμων από τα 12 άτομα που είχαν παρακολουθήσει το πρόγραμμα: Ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης ανέργων για την προώθηση στην απασχόληση στην περιφερειακή ενότητα Πειραιώς & Νήσων και αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους εστίασης, τουρισμού και πωλήσεων και ατόμων από τα 25 άτομα που είχαν παρακολουθήσει το πρόγραμμα Μονοπάτια Πράσινης Ανάπτυξης στην Αίγινα και αφορά ευρύτερα επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Δικαιούχοι - Επιχειρήσεις  και ποσό επιχορήγησης

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Επίσης δικαιούχοι είναι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ) που έχουν ιδρυθεί στα πλαίσια των δράσεων ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ κι επιθυμούν να προσλάβουν με το πρόγραμμα απλά μέλη τους ως εργαζόμενους. Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού.

Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του.

α) Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 € την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

β) Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες το μήνα (ημέρες ασφάλισης).           Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους.

        Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα του facebook: Επαγγελματική Αίγινας                                  

        Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Μαρία Παπαργύρη, τηλ.: 6979867772, mail:maria1pap85@hotmail.grΗμερ. δημοσίευσης: 29-03-2015

Κατηγορία(ες):

Tags: Επαγγελματική Ένωση Αίγινας