Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 3η του μηνός Απριλίου έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 ́ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1. Έγκριση της υπ. αριθ. 85/2014 αποφάσεως του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά έγκριση απολογισμού του οικονομικού έτους 2012
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α

2. Περί αντικατάστασης τακτικού μέλους στο Δ.Σ. του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας (Δ.Α.Ο.Α.)
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

3. Περί εξέτασης αιτήσεως για μείωση μισθώματος του κυλικείου του ΕΠΑΛ – 2ο Πειραιά
Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΣΕΔΕΔΑ κ. Οικονόμου Νικόλαος

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του πρώην Δημοτικού Συμβούλου Αποστολίδη Ανδρέα με ημερομηνία 30/3/2015

5. Έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου δράσης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αίγινας
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αίγινας Μούρτζης Γεώργιος

6. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως προέδρου και ενός υπαλλήλου του Δήμου ως γραμματέα, με τους αναπληρωτές τους, για το έτος 2015, στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων, κινηματογράφων που βρίσκονται στην περιφέρεια του Δήμου
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

7. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως προέδρου και ενός υπαλλήλου του Δήμου ως γραμματέα, με τους αναπληρωτές τους, για το έτος 2015, στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων, κινηματογράφων που βρίσκονται στην περιφέρεια του Δήμου 
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

8. Περί έγκρισης σύναψης σύμβασης συνεργασίας του Δήμου με την ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

9. Συγκρότηση επιτροπής για την διάθεση και τον έλεγχο των κοινοχρήστων χώρων.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου


Ημερ. δημοσίευσης: 01-04-2015

Κατηγορία(ες): ΕΙΔΗΣΕΙΣ->ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΑΙΓΙΝΑ

Tags: πρόσκληση Δ.Σ.