Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 28η του μηνός Απριλίου έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:   

1.    Περί ανάκλησης ή μη της υπ’ αριθμ. 1020/6398/3-δ/07.01.1987/ άδειας λειτουργίας καταστήματος Σνακ Μπαρ και της υπ’ αριθμ. 1020/6398/40-γ/05.8.1993 άδειας λειτουργίας καταστήματος Υπαίθριο Μπαρ που είχαν εκδοθεί επ’ ονόματι του κ. Γιαννούλη Σταύρου (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 8/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

2.    Περί έγκρισης εκμίσθωσης χώρων πλαζ για εκμετάλλευση από ιδιώτες και  εξουσιοδότηση Οικονομικής Επιτροπής για τον καταρτισμό όρων διεξαγωγής των απαιτούμενων δημοπρασιών.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

3.    Συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της πρωτοβάθμιας παροχής υπηρεσιών υγείας στο νησί μας και της συνεργασίας/συντονισμού των υγειονομικών φορέων της περιοχής μας.
 Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
    
4.    Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία αφορά την δέσμευση και μεταφορά των ταμειακών αποθεμάτων των Ο.Τ.Α. A΄ & B΄ Βαθμού, στην Τράπεζα της Ελλάδας.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

5.    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 211/2003 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας «περί σύστασης Νομικού Προσώπου  με την επωνυμία Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Αίγινας» ως προς τη Διοίκηση του Νομικού Προσώπου (σχετικές οι υπ’ αριθμ. 33/2007 και 237/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου).
Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΑΟΑ κ. Μαρμαρινός Σταμάτης

6.    Κατανομή επιχορήγησης για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων (β΄ κατανομή έτους 2015).
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Οικονόμου Νικόλαος

7.    Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (ΔΕΠΙΣ) Δήμου Αίγινας.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

8.    Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Αντωνίου Ευφροσύνης (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Τρίμη Σοφία), Καλαμάκη Σωτήριου (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Πετρόπουλος Παναγιώτης), Καρακατσάνη Νεκταρίας και ΑΓΓΕΛΗ Καλλιόπης για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους μέτρησης των υδρομέτρων τους.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος

9.    Συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αίγινας στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στη Σιθωνία Χαλκιδικής στις 7-9 Μαΐου 2015.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

10.    Διόρθωση της υπ’ αριθ. 187/2014 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος της Γκαρή Ανθής του Σπυρίδωνος για την σύσταση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Κυψέλης»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου


Ημερ. δημοσίευσης: 26-04-2015

Κατηγορία(ες): ΕΙΔΗΣΕΙΣ->ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΑΙΓΙΝΑ

Tags: Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας, πρόσκληση Δ.Σ.