Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 19η του μηνός Μαΐου έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:  

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση μεταφοράς ποσοτήτων νερού στην νήσο Αίγινα από την εταιρεία «Μεσσηνιακή Λ. ΝΕ»   
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δέδες Ευάγγελος

2. Περί Επανασύστασης Δημοτικής Αστυνομίας σύμφωνα με το άρθρο 19 του
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δέδες Ευάγγελος

3. Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση Ζημιών από πλημμύρες στην περιοχή του Δήμου Αίγινας»
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αίγινας έτους 2015
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

5. Αποδοχή πίστωσης  για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και κατανομή αυτής.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δέδες Ευάγγελος

6. Εξέταση αιτήματος Ιερού Ναού Αγ. Τριάδας Βαθέος για την παραχώρηση μικρής αίθουσας στο κτήριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βαθέος (σχετική η υπ΄ αριθμ. 7/2015 απόφαση της Δ.Κ Βαθέος και η υπ΄ αριθμ. 7/2015 απόφαση της Δημοτικής

Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αίγινας )
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημ. Επιτροπής Παιδείας κ. Οικονόμου Νικόλαος

7. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού της ΣΕΠΕΔΑ για το έτος 2014

 Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημ. Επιτροπής Παιδείας κ. Οικονόμου Νικόλαος

8. Διαγραφή οφειλετών του Δήμου από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δέδες Ευάγγελος

9. Συζήτηση για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια και τυχόν λήψη απόφασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου


Ημερ. δημοσίευσης: 17-05-2015

Κατηγορία(ες): ΕΙΔΗΣΕΙΣ->ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΑΙΓΙΝΑ

Tags: Δ.Σ. Αίγινας, πρόσκληση Δ.Σ.