Η Κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Αίγινας (Κ.Ε.Δ.Α.) , ανακοινώνει το ενδιαφέρον της για την πρόσληψη μιας μονάδας για τις ανάγκες της γραμματειακής υποστήριξης, του 7ου Φεστιβάλ Φιστικιού, με σχέση εργασίας ελεύθερου επαγγελματία (ασφάλιση Τ.Ε.Β.Ε.) και για χρονικό διάστημα από 01/07/2015 και μέχρι την 30/09/2015.

Τυπικά προσόντα:

  1. Απολυτήριο Λυκείου
  2. Ικανότητα χειρισμού Η/Υ
  3. Γνώσεις ξένης γλώσσας Αγγλικά γραφή και ανάγνωση
  4. Προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο της εργασίας

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται καθημερινά στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Α.

Π. Αιγινήτου 4  2ος όροφος, και για χρονικό διάστημα από Παρασκευή 22 Μαΐου έως και Παρασκευή 29 Μαΐου από ώρα 09π.μ. έως 12μ.μ. ή μπορούν να σταλούν και με ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: keda@aeginadimos.gr.

          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             

                                                          Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Ημερ. δημοσίευσης: 21-05-2015

Κατηγορία(ες): ΕΙΔΗΣΕΙΣ->ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΑΙΓΙΝΑ

Tags: ΚΕΔΑ, πρόσκληση ενδιαφέροντος, πρόσληψη