Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 10η του μηνός Ιουνίου έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

  1. Περί παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού, με αντάλλαγμα, από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ)

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

  1. Λήψη απόφασης επί των προτάσεων της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αίγινας που αφορούν δράσεις με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και παραθεριστών κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής κ. Μούρτζης Γεώργιος

  1. Περί Διαχειριστικού Ελέγχου της Κ.Ε.Δ.Α.

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α. κ. Ζορμπάς Ιωάννης

  1. Περί έγκρισης Οικονομικού Απολογισμού έτους 2014 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας (Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Α.)

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Α κ. Οικονόμου Νικόλαος

  1. Αίτημα παράτασης του Προγράμματος του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Αίγινας

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Οικονόμου Νικόλαος

  1. Περί χορήγησης παράτασης για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες του οδικού δικτύου του Δήμου Αίγινας»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

  1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ του Δήμου Αίγινας και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο: «Μετατόπιση ΟΚΩ για την κατασκευή του βόρειου τμήματος του κεντρικού αγωγού ύδρευσης νήσου Αίγινας» (προϋπολογισμού 188.000,00 €)

Εισηγητής ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου


Ημερ. δημοσίευσης: 07-06-2015

Κατηγορία(ες): ΕΙΔΗΣΕΙΣ->ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΑΙΓΙΝΑ

Tags: Δ.Σ. Αίγινας, πρόσκληση Δ.Σ.