Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 19η του μηνός Ιουνίου έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:  

1. Σύσταση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αίγινας (άρθρο 78 του Ν.3852/2010)
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

2. Έγκριση μεταφοράς της μονάδας βιολογικού καθαρισμού λυμάτων από το πάρκο της Ιχθυαγοράς Αίγινας στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην περιοχή Σκοτεινή
Αίγινας  (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 15/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γεννίτσαρης Κων/νος                                                                        

3. Εφαρμογή του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/τ.Α΄/28.06.2014) στις περιοχές του Δήμου που υπάγονται στη ζώνη Δ΄ (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 9/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

4. Εξέτασης του αιτήματος της HELLAS ONLINE που ζητά την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

5. Διαγραφή ποσού οφειλέτη του Δήμου από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους για τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δ.Κ Πέρδικας κ. Αμάφης ΑναστάσιοςΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου


Ημερ. δημοσίευσης: 17-06-2015

Κατηγορία(ες): ΕΙΔΗΣΕΙΣ->ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΑΙΓΙΝΑ

Tags: δελτίο τύπου, Δ.Σ. Αίγινας, πρόσκληση Δ.Σ.