Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε στο πλαίσιο της δράσης “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ” προσκαλεί :

 Τις Μητέρες νηπίων και παιδιών ή /και
 Τα Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική
απόφαση, η επιμέλεια παιδιών
 Τα Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία και επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας, ώστε να διευκολυνθούν να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Οι Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από τις 05/08/2015 έως τις 18/08/2015 και ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ή ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER) στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε Μυλλέρου 73-77 Τ.Κ. 104 36 Αθήνα (για μητέρες με γεωγραφική προέλευση την Περιφέρεια Αττικής).
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 18/08/2015 και ώρα 14:00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).
 
Αίγινα 27 Ιουλίου 2015
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Αιτήσεις των ενδιαφερόμενων – γυναικών και ανδρών – θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον κατατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων – γυναικών και ανδρών – περιγράφεται αναλυτικά στην Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε στον σύνδεσμο (Μέρος 2ο σελ. 35) http://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2015/16072015_prosklisi_paidikoi.pdf
Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται από τα αντίστοιχα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Συνημμένα:
- Η υπ΄ αριθμ. 2100/16.07.2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε – ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ” - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ)

Ο Δήμαρχος

Μούρτζης Γ. Δημήτριος


Ημερ. δημοσίευσης: 27-07-2015

Κατηγορία(ες): ΕΙΔΗΣΕΙΣ->ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΑΙΓΙΝΑ

Tags: δήμος Αίγινας, πρόσκληση ενδιαφέροντος