Σας παραθέτουμε τον πίνακα επιτυχόντων παιδιών που θα εισαχθούν στον Παιδικό Σταθμό για το έτος 2015 - 16 κατόπιν ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από την επταμελή επιτροπή του Δήμου μας.

Σας ενημερώνουμε ότι ο εν λόγω πίνακας έχει μόνο τους επιτυχόντες ενώ η λίστα των απορριφθέντων θα αναρτηθεί μαζί με τα αποτελέσματα των επιτυχόντων παιδιών του Ε.Σ.Π.Α.

 Όλοι όσοι δεν συμπεριλαμβάνονται στον εν λόγω πίνακα ή θεωρούν ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορούν να καταθέσουν αίτηση μέχρι 18/8 και ώρα 3μ.μ.

Καίτη Σαλπέα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ( κλικ στον σύνδεσμο )  


Ημερ. δημοσίευσης: 13-08-2015

Κατηγορία(ες): ΕΙΔΗΣΕΙΣ->ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΑΙΓΙΝΑ

Tags: Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αίγινας