Προσκαλείσθε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου στις 26 Αυγούστου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ στον χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας που βρίσκεται στην πόλη της Αίγινας (οδός Φανερωμένης), για την πραγματοποίηση:  «απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου