7η Γιορτή Φιστικιού Αίγινας ● 24–27 Σεπτεμβρίου 2015 

Η προκήρυξη εθνικών εκλογών για τις 20 Σεπτεμβρίου 2015 είχε ως συνέπεια την αναβολή της 7ης Γιορτής Φιστικιού Αίγινας για μια εβδομάδα, καθώς οι προγραμματισμένες ημερομηνίες του Φεστιβάλ (17–20 Σεπτεμβρίου) συνέπιπταν με την κορύφωση της προεκλογικής περιόδου, καθώς και με την Κυριακή των εκλογών.

Έτσι, κατόπιν συνεννοήσεων τόσο με τους εκθέτες-παραγωγούς της Αίγινας, όσο και με τα πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στις εκδηλώσεις, η Οργανωτική Επιτροπή, έχοντας επίγνωση των δυσχερειών, αλλά και έχοντας διαπιστώσει την γενικότερη επιθυμία να μην ματαιωθεί το Φεστιβάλ, αποφάσισε να μεταθέσει τη μεγάλη γιορτή του νησιού στις 24–27 Σεπτεμβρίου 2015. 

Για την Οργανωτική Επιτροπή της 7ης Γιορτής Φιστικιού

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Καλόφωνος