Σας  ενημερώνουμε  ότι  ο  Δημοτικός  Παιδικός   Σταθμός,  θα  ξεκινήσει  να  λειτουργεί,  μετά  την  ανακοίνωση  των  αποτελεσμάτων  με  τον  κατάλογο  
των  ονομάτων  των  22  παιδιών,  που  εντάσσονται  στο πρόγραμμα  ΕΣΠΑ  και  έχουν  προτεραιότητα.  
         Επίσης,  σας  γνωρίζουμε  ότι  σύμφωνα  με  το  προσωπικό  που  διαθέτει,  το  σύνολο  των  παιδιών,  που  θα  δεχτεί,  δεν  θα  υπερβαίνει  τα  33.  Είμαστε  στη  διαδικασία  εντεκάμηνης  πρόσληψης  προσωπικού  και  όταν  αυτή  
ολοκληρωθεί,  θα  έχουμε  την  δυνατότητα  να  δεχτούμε  και  τα  υπόλοιπα  παιδιά.      
         Είμαστε  στη  διάθεσή  σας  για  οποιαδήποτε  περαιτέρω  διευκρίνιση.                              
                       
                                                                                        Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Γ.  ΜΟΥΡΤΖΗΣ