Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Παχειάς Ράχης "Το Ελλάνιον Όρος"
οργανώνει για την επόμενη Κυριακή, 18 Οκτωβρίου,
εκδρομή στις εκκλησιές της Παλαιοχώρας
με περιηγητή τον κ. Ιωάννη Δέδε, αρχιτέκτονα μηχανικό, διδάσκοντα στο τμήμα αρχιτεκτόνων στο ΔΠΘ. 

Σημείο εκκίνησης στις 10.30 το πρωί στην εκκλησιά του Σταυρού.