ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                              ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
                                                 ΚΑΛΟΥΜΕ
Τα τακτικά και ταμειακά εντάξει μέλη μας, σε τακτική γενική συνέλευση
Την 8 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Κυριακή  ώρα  11.00 π.μ
Στο Σύλλογο μας περιοχή Λαζάρου Πλάκες.

                             ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Οικονομικός  απολογισμός διαχειριστικής περιόδου                          1/9/2014 -1/9/2015 
2)    Απολογισμός δράσεων Συλλόγου 
3)    Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
4)    Έγκριση απολογισμών δράσεων και οικονομικής διαχείρισηςΗ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    

ΑΘΗΝΑ ΠΥΡΟΥΝΑΚΗ                                        ΛΟΥΚΑΣ  ΜΕΡΤΙΚΑΣ   


Ημερ. δημοσίευσης: 26-10-2015

Κατηγορία(ες): ΕΙΔΗΣΕΙΣ->ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΑΙΓΙΝΑ

Tags: Αίγινα Εθελοντής