Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται στις 15/6/2016 , σύμφωνα και με την ανακοίνωσή μας από 20/5/2016 Α.Π. 7216 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών για το σχολικό έτος 2016-17.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς – κηδεμόνες να καταθέσουν εγκαίρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου . 
Έντυπα αιτήσεων μπορείτε να παραλάβετε από το Γραφείο προϊσταμένου του τμήματος στο νέο Δημαρχείο ( Οινώνης 2 ) - επικοινωνία στο 2297320045

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

 

Ημερ. δημοσίευσης: 07-06-2016

Κατηγορία(ες): ΕΙΔΗΣΕΙΣ->ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΑΙΓΙΝΑ

Tags: εγγραφές, Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αίγινας