Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 10η  Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ π.μ όπου θα διεξαχθούν οι παρακάτω αναφερόμενες πλειοδοτικές δημοπρασίες :

10:00΄ π.μ διεξαγωγή φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη  τμήματος πλαζ στη θέση Καμάρες – Β΄ πλαζ – Χλόη Αίγινας.

10:30΄ π.μ. διεξαγωγή φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος πλαζ  στη θέση ΣΑΡΠΑ της Τ.Κ Πέρδικας Αίγινας.

11:00΄ π.μ. διεξαγωγή φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος Β΄ πλαζ  Μαραθώνα Αίγινας.

11:30΄ π.μ. διεξαγωγή φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος πλαζ στη θέση Α΄ πλαζ Αγ. Βασιλείου Αίγινας.

12:00΄ π.μ.  διεξαγωγή φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος πλαζ  στη θέση Κλήμα – Κλειδί της Τ.Κ Πέρδικας Αίγινας.

Με το πέρας των δημοπρασιών θα συνεδριάσουμε για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού 2016.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την διεξαγωγή των ανωτέρω Δημοπρασιών και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

                              Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                    Ευάγγελος Δέδες