Ειδοποιούνται οι Αιγινήτες ποιητές που συμμετέχουν ή θέλουν να συμμετάσχουν στην 7η ποιητική βραδιά Αιγινητών ποιητών, που θα γίνει στις 9 Ιουλίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 8.30 μ.μ. να στείλουν μέχρι τις 21 Ιουνίου, τα ποιήματα που θέλουν να παρουσιαστούν, σύμφωνα με την από 31-5-2016 επιστολή μας, με την οποία σας ενημερώνουμε λεπτομερώς.

Πληροφορίες: Καίτη Τύμη-Εμμανουήλ E mail: kaitimi@yahoo.gr