Ο Δήμος Αίγινας με την υπ αριθ. Πρωτ. 10789/15.07.201
6  ανακοίνωσή του, γνωστοποιεί την πρόσληψη ενός (1) ναυαγοσώστη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2016, ο οποίος θα απασχοληθεί στην πλαζ Αγίας Μαρίνας της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού Αίγινας, η οποία έχει χαρακτηρησθεί ως πολυσύχναστη παραλία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε

από την 18.07.2016 έως και 25.07.2016

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Γ. Μούρτζης


Ημερ. δημοσίευσης: 15-07-2016

Κατηγορία(ες):

Tags: δήμος Αίγινας, πρόσληψη, ναυαγοσώστης