Π ρ ο ς
Τους κατοίκους, συνδικαλιστικούς, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς του Δήμου Αίγινας   


Προσκαλείσθε στις 24 Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 19:30΄ στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στον χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας (οδός Φανερωμένης- πόλη Αίγινας) όπου θα πραγματοποιηθεί ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.

    Κατά την ειδική αυτή δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  κάθε φορέας, δημότης κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό.     


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Ημερ. δημοσίευσης: 22-08-2016

Κατηγορία(ες):

Tags: Απολογισμός Δημοτικής Αρχής, απολογισμός πεπραγμένων