Εύρηκα! Εύρηκα!

Αναφώνησα σαν τον Αρχιμήδη, όταν την Κυριακή το βράδυ 6-11-2016, ψάχνοντας το αρχείο μου για το φάκελο του Λαογραφικού, βρήκα τα έγγραφα που αφορούσαν το Μουσείο.

Κι αυτό προέκυψε μετά την κουβέντα που έγινε κατά την εκδήλωση για τον Νίκο Ρωκ-Μελά, την ίδια μέρα, στο Μουσείο, όταν προβληματισμένος ο πρόεδρος του Συλλόγου των φίλων του Λαογραφικού, κ. Κ. Γαλάνης, ανακοίνωσε πως «το Μουσείο δεν έχει αναγνωριστεί και πρέπει να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες».

Ευτυχώς, ψάχνοντας το «χαρτοβασίλειό» μου, βρήκα τις απαντήσεις που βεβαιώνουν για το αντίθετο. Έτσι λοιπόν για να ηρεμήσουμε όλοι, αναφέρω όλα τα έγγραφα που έχω (αντίγραφα) στο φάκελο, σύμφωνα με την ιδιότητά μου ως μέλος της Επιτροπής του Λαογραφικού, που είχα την επαφή- συνεννόηση με τον Δήμο Αίγινας.  Τα ίδια υπάρχουν και στον ειδικό φάκελο στο σπίτι της Γωγώς Κουλικούρδη.

1) Επιστολή- αίτηση της Γωγώς, το 1986, προς τον Δήμαρχο Γ. Γιαννούλη, για την αναγνώριση της Επιτροπής και τους σκοπούς του Λαογραφικού Μουσείου.

2) Τον Οργανισμό Διοικήσεως-Διαχείρισης και λειτουργίας Ν. Π. με την επωνυμία Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αίγινας Παναγή και Ελένης Ηρειώτη, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 188/1995 απόφαση Δημ. Συμβουλίου Αίγινας. (Δήμαρχος Τρύφων Γκότσης, Αντιδήμαρχος Σώζων Βελιώτης υπεύθυνος πολιτιστικών).

3) Εφημ. της Κυβέρνησης τεύχος δεύτερο αρ. φύλλου 659/4-8-1997, όπου αναφέρεται υπουργική απόφαση και έγκριση.

4) Τροποποίηση Οργανισμού του Ν.Π. με την υπ’ αριθ. 58/1999 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Αίγινας.

Πρώτη μου κίνηση ήταν να ενημερώσω τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Κ. Γαλάνη, τον κ. Γ. Καλόφωνο, μέλος της Κ.Ε.Δ.Α. με αρμοδιότητα το Λαογρ. Μουσείο, τον πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Α. κ. Γ.Ζορμπά, και τον κ. Ν. Οικονόμου πρόεδρο του Δημ. Συμβουλίου Δήμου Αίγινας.

Ίσως αυτή η «εύρεση» της ξεχασμένης ανακήρυξης είναι και το καλύτερο μνημόσυνο για την ιδρύτρια και πρωτεργάτρια του Λαογραφικού Μουσείου, Γωγώ Κουλικούρδη, που έφυγε για το μεγάλο ταξίδι στις 7-11-2002.

«Τέλος καλό και το μέλι γλυκό», που λέει και η παροιμία μας!

                                                                                       Λίνα Μπόγρη-Πετρίτου 


Ημερ. δημοσίευσης: 10-11-2016

Κατηγορία(ες):

Tags: Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας, Λίνα Μπόγρη - Πετρίτου