Το Νοσοκομείο Αιγίνης «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» θερμά ευχαριστεί  όλους τους Επωνύμους και Ανωνύμους ΔΩΡΗΤΕΣ οι οποίοι ποικιλοτρόπως είτε σε χρήμα είτε σε είδος ενίσχυσαν τον αγώνα του κατά το λήγον έτος 2016. Εξαιρέτως δε, ευχαριστεί ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ – ΑΓ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΑΙΓΙΝΗΣ και την Οσιολογιωτάτην Καθηγουμένην Θεοδοσίαν Μοναχήν, ως και ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. και τον κ. Άγγελον Κρητικόν και εύχεται σε όλους ευλογημένο και σωτήριο το ανατέλλον έτος 2017. Εύχεται δε να ευρεθούν μιμητές και συνεχιστές τους κατά το νέον έτος 2017.

Μετά Τιμής και πολλών Ευχαριστιών

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αρχιμ. π. Αμφιλόχιος Γελαδάκης

& άπαντα τα μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος