Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, στις 10-4-2017, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 17:30΄, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της Μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη  της Αίγινας και Μελέτη εφαρμογής αυτής. Εισηγητής Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής

  2. Λήψη απόφασης περί έγκριση προγραμματικής σύμβασης για το έργο :”ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ” Εισηγητής Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής

  3. Λήψη απόφασης  για τη τοποθέτηση του γλυπτού “χωρίς τίτλο” του Γιάννη Μόραλη κατόπιν δωρεάς της Πέγκυς Ζουμπουλάκη.  Εισηγητής Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής

  4. Λήψη απόφασης  για την ανανέωση της παραχώρησης των οχημάτων από την Περιφέρεια Αττικής. Εισηγητής Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής

  5. Λήψη απόφασης  για τη μίσθωση γεωτρήσεων από το Δήμο  Αίγινας  .  Εισηγητής Δήμαρχος Αίγινας.

  6. Ορισμός α) τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικ. Σ/λιο του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ και β) ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου αυτής Εισηγητής Δήμαρχος Αίγινας

  7. Λήψη απόφασης για την αίτηση περί άδειας χρήσης και αναδιαμόρφωσης δημοσίου χώρου, Παιδική Χαρά Αίγινας στην Λεωφόρο Νίκου Καζαντζάκη στο πλαίσιο του πολιτιστικού έργου SVOURA PROJECT του προγράμματος  START-Creat Cultural Change. Εισηγητής Δήμαρχος Αίγινας

  8. Λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό της στέγασης του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Αίγινας στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο “Δομές Παροχής Βασικών αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αίγινας”. Εισηγητής Δήμαρχος Αίγινας

  9. Λήψη απόφασης για την ίδρυση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στον Δήμο Αίγινας. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

10. Ψήφισμα  κατά της εγκυκλίου της  γενικής διεύθυνσης φορολογικής διοίκησης, σύμφωνα με την οποία τα έσοδα που αποκτούν οι σχολικές επιτροπές θα φορολογούνται με συντελεστή 29% . Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

                                           Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                      Νικόλαος Τρ. Οικονόμου


Ημερ. δημοσίευσης: 07-04-2017

Κατηγορία(ες):

Tags: Δ.Σ. Αίγινας, πρόσκληση Δ.Σ.