Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, στις 19-4-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:45΄, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Επικαιροποίηση των προτάσεων της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αίγινας που αφορούν δράσεις με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και παραθεριστών κατά την καλοκαιρινή περίοδο (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 65/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της Μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη  της Αίγινας και Μελέτη εφαρμογής αυτής. Εισηγητής Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής
  3. Ορισμός α) τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικ. Σ/λιο του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ και β) ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου αυτής. Εισηγητής Δήμαρχος Αίγινας
  4. Λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό της στέγασης του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Αίγινας στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Δομές Παροχής Βασικών αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
  5. Λήψη απόφασης περί έγκριση προγραμματικής σύμβασης για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
  6. Λήψη απόφασης  για τη τοποθέτηση του γλυπτού «χωρίς τίτλο» του Γιάννη Μόραλη κατόπιν δωρεάς της Πέγκυς Ζουμπουλάκη.  Εισηγητής Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής
  7. Λήψη απόφασης για την αίτηση περί άδειας χρήσης και αναδιαμόρφωσης δημοσίου χώρου, Παιδική Χαρά Αίγινας στην Λεωφόρο Νίκου Καζαντζάκη, στο πλαίσιο του πολιτιστικού έργου SVOURA PROJECT του προγράμματος START- Create Cultural Change. Εισηγητής Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής
  8. Λήψη απόφασης για την ανανέωση της αποδοχής παραχώρησης οχημάτων από την Περιφέρεια Αττικής. Εισηγητής Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής
  9. Έγκριση πιστώσεως προϋπολογισμού που αφορά την αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον διαχειριστικό έλεγχο της ΚΕΔΑ έτους 2016 (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 202/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες

10. Ψήφισμα κατά της εγκυκλίου της  γενικής διεύθυνσης φορολογικής διοίκησης, σύμφωνα με την οποία τα έσοδα που αποκτούν οι σχολικές επιτροπές θα φορολογούνται με συντελεστή 29%. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

  

                                           Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                      Νικόλαος Τρ. Οικονόμου
Ημερ. δημοσίευσης: 15-04-2017

Κατηγορία(ες):

Tags: Δ.Σ. Αίγινας