Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, στις 29-5-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:15΄, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
2.    Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76, παρ.1, του Ν.3852/2010). 
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
3.    Περί έγκρισης διετούς παράτασης σύμβασης χρησιδανείου μεταξύ των α) Πιτσιλού Παναγιώτη του Αναστασίου και β) Δήμου Αίγινας, νομίμως εκπροσωπούμενου
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
4.    Περί έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αίγινας
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

5.    Περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2017.
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος
6.    Λήψη απόφασης για τη διαγραφή - διόρθωση οφειλών του Τζανετή Παρασκευά από χρηματικούς καταλόγους Δήμου Αίγινας.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

7.    Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής της Θανοπούλου Ελπίδας από χρηματικούς καταλόγους Δήμου Αίγινας
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


                                           Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                      Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Ημερ. δημοσίευσης: 25-05-2017

Κατηγορία(ες):

Tags: Δ.Σ. Αίγινας