• Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αίγινας (Κ.Ε.Δ.Α.) ανακοινώνει την πρόσκληση ενδιαφέροντος  για την κατάθεση προτάσεων που αφορούν στο δημιουργικό της αφίσας της 9ης Γιορτής Φιστικιού,  το οποίο θα καλύψει και τις ανάγκες επικοινωνίας της διοργάνωσης: αφίσα,  web site,  πρόγραμμα της 9ης Γιορτής Φιστικιού,  banner, καταχωρίσεις, κ.ά. 

Οι προσφορές θα συνοδεύονται και με δείγμα δουλειάς του κάθε ενδιαφερόμενου (portfolio) και θα κατατίθενται καθημερινά στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Α. Π. Αιγινήτου 4

2ος όροφος, από ώρα 09:00π.μ. έως 12μ.μ. καθώς και στο e-mail keda@aeginadimos.gr , για χρονικό διάστημα από Τρίτη 06 Ιουνίου  έως και Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017.

 --------------------

  • Η Κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Αίγινας (Κ.Ε.Δ.Α.) , ανακοινώνει το ενδιαφέρον της για την πρόσληψη μιας (1) θέσης για τις ανάγκες της γραμματειακής υποστήριξης, δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας, οργάνωσης και εκτέλεσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του 9ου Φεστιβάλ Φιστικιού, με σχέση εργασίας ελεύθερου επαγγελματία (ασφάλιση Τ.Ε.Β.Ε.) και για χρονικό διάστημα από 20/06/2017 και μέχρι την 20/10/2017.

Τυπικά προσόντα:

  1. Πτυχίο Τ.Ε. ή Π.Ε. σχετικής ειδικότητας
  2. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ (Πιστοποιητικό Α.Σ.Ε.Π.)
  3. Πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση  Αγγλικής γλώσσας
  4. Καλή γνώση γραφιστικών προγραμμάτων (Corel Draw, Adobe Photoshop)
  5. Προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο της εργασίας

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται καθημερινά στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Α.

Π. Αιγινήτου 4  2ος όροφος, και για χρονικό διάστημα από Πέμπτη 01 Ιουνίου έως και Παρασκευή 09 Ιουνίου 2017 από ώρα 09:00 έως 12:00 ή μπορούν να σταλούν και με ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: keda@aeginadimos.gr.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της Κ.Ε.Δ.Α.

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου


Ημερ. δημοσίευσης: 31-05-2017

Κατηγορία(ες):

Tags: ΚΕΔΑ