Παράταςη προθεςμίασ για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2017.
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι η προθεσμία για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2017 παρατείνεται μέχρι και την Τρίτη 18-7-2017.

Για την υποστήριξη των υποψηφίων κατά την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, το Γενικό Λύκειο Αίγινας θα λειτουργήσει στις 17/7 ημέρα Δευτέρα και στις 18-7-2017, ημέρα Τρίτη από τις 8:30 έωσ τις 13:30.

O Διευθυντής 
Πούντος Ιωάννης


Ημερ. δημοσίευσης: 15-07-2017

Κατηγορία(ες):

Tags: ΓΕΛ Αίγινας