Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2017 ο πρόεδρος του Συλλόγου ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ παρέδωσε μελέτη  με ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης της αποκομιδής  απορριμμάτων και προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της.
 
Στο πρώτο μέρος της μελέτης προτείνεται η καταγραφή: 

- Των χώρων που ήδη χρησιμοποιούνται για φύλαξη και συντήρηση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, για μεταφόρτωση, απόθεση μπάζων, επεξεργασία προϊόντων αποκομιδής, καθώς και αναζήτηση πρόσθετων κατάλληλων χώρων.
- Του υλικοτεχνικού εξοπλισμού απορριμματοφόρων, φορτωτών, κάδων κλπ.  
- Της λειτουργικότητας του υπάρχοντος εξοπλισμού.
 

 
Στο δεύτερο μέρος προτείνεται σύστημα οργάνωσης που περιλαμβάνει:

- Ανάλυση των απαιτήσεων σε χρόνο, εξοπλισμό και προσωπικό για την ομαλή αποκομιδή σε κάθε Κοινότητα.
- Κωδικοποιημένη απογραφή του υλικοτεχνικού εξοπλισμού Σε κάθε κάδο ή  όχημα να αναγράφεται το κωδικό όνομα με το οποίο έχει απογραφεί ώστε να μπορεί να ελέγχεται η θέση και η κατάστασή του. (πχ  ΚΥΨ12 είναι ο κάδος 12 της κοινότητας Κυψέλης) Με τον ίδιο κωδικό μπορεί να σημειώνεται η θέση των κάδων σε χάρτες κάθε κοινότητας.
- Οργανόγραμμα λειτουργίας της αποκομιδής στο οποίο καθορίζονται και αναλύονται οι υποχρεώσεις του προσωπικού όλων των βαθμίδων. Κεντρικό πρόσωπο είναι ο Υπεύθυνος Αποκομιδής ο οποίος με συγκεκριμένες διαδικασίες  ελέγχει την κατάσταση και την διακίνηση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού καθώς και την παρουσία και απόδοση του προσωπικού.
- Πρόγραμμα εβδομαδιαίας αποκομιδής για κάθε Κοινότητα, με ειδική πρόβλεψη για τα απορρίμματα των επισκεπτών.
Συγκεκριμένη πρόταση για την παραλαβή των ογκωδών, κλαδιών κλπ.
- Ενημέρωση των δημοτών για το πρόγραμμα για τις ημέρες απόθεσης των απορριμμάτων τους και την διαδικασία παραλαβής των ογκωδών, μπάζων κλπ.
 
Το πλήρες κείμενο της πρότασης μας δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου http://tinyurl.com/filoi-aiginas


Ημερ. δημοσίευσης: 07-08-2017

Κατηγορία(ες): ΕΙΔΗΣΕΙΣ->ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΑΙΓΙΝΑ

Tags: απορρίμματα, Οι φίλοι της Αίγινας