Αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αίγινας (Οινώνης 3), τα  στοιχεία των εγκεκριμένων αιτήσεων που  αφορούν  τον Δημοτικό παιδικό Σταθμό Αίγινας για το έτος 2017-18 . 

Η κατάσταση περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του αιτούντα γονέα και το όνομα του παιδιού και αφορά τις αιτήσεις μέσω Δήμου .

Για τις εγκεκριμένες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέσω ΕΕΤΑΑ για  Voucher - ΕΣΠΑ  , οι γονείς έχουν ήδη ενημερωθεί .


Από την ομάδα εργασίας για την αξιολόγηση των αιτήσεων


Ημερ. δημοσίευσης: 14-08-2017

Κατηγορία(ες):

Tags: Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αίγινας