«Συνάντηση με την Γενική Γραμματέα ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του  Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)»

        Στις 22-11-2017 αντιπροσωπεία της  Οργάνωσης Μελών Σύριζα Αίγινας που αποτελείτο από τον συντονιστή της οργάνωσης Πατσακιό Παναγιώτη, το Δημοτικό σύμβουλο της παράταξης «Αίγινα, Κοινωνία πολιτών» Αντώνη Ντελή και τον υπεύθυνο της οργάνωσης για θέματα χωροταξίας και αρχιτεκτονικής  Θεόφραστο Ιωαννίδη συμμετείχαν σε ευρεία σύσκεψη με το Δήμαρχο Αίγινας κ. Μούρτζη Δημήτρη,τον Αντιδήμαρχο κ.Μαρμαρινό Παναγιώτη, τις    πολιτικούς  μηχανικούς του Δήμου κ.κ. Ταλέβη Αγγέλα  και  Φούφλια Ευφροσύνη και τον αρχιτέκτονα  κ. Βασίλη Γρηγοριάδη, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), με την Γενική Γραμματέα ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ.Ειρήνη Κλαμπατσέα.

        Στη σύσκεψη αναδείχτηκε η παντελής έλλειψη   ενός χωροταξικού  και πολεοδομικού σχεδιασμού για το νησί της Αίγινας  και οι όποιες προσπάθειες έγιναν στο παρελθόν με σχετικές μελέτες για την επίλυση του προβλήματος,   με την  κατάργηση του Οργανισμού Αθήνας (28-2-2014) δεν έφεραν αποτέλεσμα. Ο νέος νόμος 4447/2016 «χωρικός σχεδιασμός-βιώσιμη ανάπτυξη» δίνει τη δυνατότητα για τοπικά χωρικά σχέδια σε νησιωτικούς Δήμους, όπως η Αίγινα. Για να συμβεί αυτό όμως, χρειάζεται νέα μελέτη  (που πιθανόν να χρησιμοποιήσει στοιχεία από την παλιά μελέτη του Δήμου), ενώ θα γίνει προσπάθεια εκ μέρους της γραμματέας, αυτή  η νέα μελέτη να τύχει  χρηματοδότησης  από το ΥΠΕΚΑ. Στη συνέχεια συζητήθηκαν και αναζητήθηκαν τρόποι επίλυσης  θεμάτων  άμεσης ανάγκης για το νησί. Η συζήτηση έκλεισε με την δέσμευση ότι τον επόμενο μήνα που θα εξειδικευτεί ο Νόμος, θα δρομολογηθούν οι ενέργειες για την προσπάθεια επίλυσης του μεγάλου αυτού προβλήματος  που για χρόνια ταλαιπωρεί το νησί μας  και τους πολίτες του.

Η Οργάνωση Μελών Σύριζα Αίγινας κατέθεσε το παρακάτω υπόμνημα, στη Γενική Γραμματέα: 

 

«ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  ΤΟΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ »

Αίγινα  22-11-2017

ΠΡΟΣ: Γενική Γραμματέα ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

κ.Ειρήνη Κλαμπατσέα

 Η Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ Αίγινας, στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου που έχει ξεκινήσει  με τους επαγγελματικούς φορείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την οικονομική και παραγωγική ανασυγκρότηση της Αίγινας, θεωρεί ως θεμελιώδη ζητήματα την επίλυση προβλημάτων που αφορούν τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό του νησιού.

      Γι’ αυτό προτείνονται  τα παρακάτω:

  1. Να διατηρηθεί το ΦΕΚ 15Δ/1977 με τους ισχύοντες όρους δόμησης και περιορισμούς για τον Τομέα Α και  Β της πόλης της Αίγινας (Ιστορικό κέντρο) με τους ειδικούς όρους δόμησης.

  2. Να δοθεί οριστική λύση όσον αφορά στο Δ/μα Ρυμοτομίας στην πόλη της Αίγινας το όποιο μένει σε εκκρεμότητα από το 1898, δηλαδή 120 χρόνια με το ΦΕΚ 119 Δ /1898, με αποτέλεσμα να μπαίνει τροχοπέδη όσον αφορά την οικιστική ανάπτυξη στην πόλη. Εάν λοιπόν δεν μπορεί να εφαρμοστεί,  θα πρέπει  να τροποποιηθεί, λαμβάνοντας υπ όψιν την υφιστάμενη κατάσταση (Οδικό δίκτυο, υφιστάμενες ιδιοκτησίες  κλπ).

  3. Να δοθεί οριστική λύση  όσον αφορά  τους κατηργημένους οικισμούς. (Λιβάδι, Πλακάκια, Άγιος Φώτιος, Κάμποι- Μύλοι, Αγία Παρασκευή, Μεριστός, Όμορφη εκκλησιά, Αγία Ειρήνη – Λίμπονες, Παλαιόπυργος, Βροχεία, Παγώνι, Αγία Φανερωμένη, Περιβόλα). Να γίνει σαφής καθορισμός των ορίων και των κριτηρίων ανάπτυξης τους και να επιλυθεί το πρόβλημα που αφορά την απαγόρευση κατασκευής καταστημάτων μεγαλύτερων από 50 μ2 στους κατηργημένους οικισμούς. Πρέπει ο Δήμος σε συνεργασία με την Πολεοδομία να βρουν λύση στο πρόβλημα.

  4. Να οριστούν τύποι κτηρίων με συγκεκριμένα μορφολογικά στοιχεία,  που να συνάδουν με την ιστορία της Αίγινας και  να παραπέμπουν σε αυτή.

  5. Να γίνει επιτέλους στον Δήμο  πολεοδομική υπηρεσία  πλήρης, που θα αναλάβει να εφαρμόσει τα συγκεκριμένα, όπως έχει γίνει και σε άλλους  Δήμους  με θετικό αποτέλεσμα. Η δημιουργία πολεοδομίας στον Δήμο επιβάλλεται πλέον, αφού ανήκουμε χωρίς καμία λογική σε πολεοδομία άλλου Δήμου. (Πειραιά).

  6. Ένα αρνητικό  είναι η μη υποχρέωση πλέον, έλεγχου των κατασκευών από την πρώην ΕΠΑΕ και νυν Σ.Α. Αυτό θα οδηγήσει σε χειρότερη ακόμα εικόνα την αρχιτεκτονική ταυτότητα της Αίγινας. Βέβαια και  πριν που ίσχυε ο έλεγχος των κατασκευών από την ΕΠΑΕ έχουμε δει να κατασκευάζονται κτήρια εντελώς άσχετα με την ιστορία της Αίγινας. Έτσι από μόνος του ο κάθε μηχανικός εφαρμογής της πολεοδομίας (του Δήμου),  θα μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση της οικοδομικής άδειας από την στιγμή που η κάθε μελέτη θα πληροί τους ειδικούς όρους όσον αφορά στην μορφολογία των κτηρίων η οποία θα  έχει ήδη προκαθοριστεί.

  7. Μεγάλη σημασία  έχουν και οι χρήσεις γης για παραγωγικές, οικονομικές και τουριστικές δραστηριότητες. Θα πρέπει να γίνει ο καθορισμός τους σε όλη την Αίγινα.

  8. Χωροθέτηση Εμπορικού αλλά και επιβατικού λιμένα στο Λεόντι, για την αποφόρτιση της πόλης της Αίγινας.                                                                                                    

                                                                                                       Με εκτίμηση 


                                                                                   Ο. Μ. ΣΥΡΙΖΑ ΑΙΓΙΝΑ


φωτο: από Δήμο Αίγινας

Ημερ. δημοσίευσης: 23-11-2017

Κατηγορία(ες): ΕΙΔΗΣΕΙΣ->ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΑΙΓΙΝΑ

Tags: ΣΥΡΙΖΑ Αίγινας, χωροταξικό