Το «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής», σε συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, διοργανώνει την Τρίτη 5-12-2017 και ώρα 10:30π.μ. ενημερωτική ημερίδα στη συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου «Δανάη», στην Αίγινα, με θέμα:
«Δημοσιοποίηση του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 Νήσων Αττικής»

Στελέχη του Δικτύου καθώς και εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες θα παρουσιάσουν:
1. το τοπικό πρόγραμμα CLLD/ LEADER με τίτλο «πολιτισμός και περιβάλλον “εν πλω”» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, (στόχοι, μέτρα, δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις, ιδιωτικές επενδύσεις, επιλέξιμες δαπάνες, κ.λπ.),
2. προοπτικές ανάδειξης της περιοχής με την αξιοποίηση των «δυνατών» της σημείων

Η εκδήλωση έχει στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση του προγράμματος καθώς και την υποβολή προτάσεων, απόψεων και ιδεών στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος.


Ημερ. δημοσίευσης: 02-12-2017

Κατηγορία(ες):

Tags: πρόγραμμα, CLLD/ LEADER 2014 – 2020