ΟΙ  ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
από  το 1979
για το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, τον πολιτισμό
__________________________________________________________________

Ο Σύλλογος  «Φίλοι της Αίγινας» προσέφερε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, με οικονομική συνεισφορά των μελών του,  ένα μηχάνημα  τροπονίνης cobas h232, της εταιρίας ROCHE,  απαραιτήτου για την έγκαιρη αιματολογική διάγνωση και την πρόληψη επικείμενου καρδιακού εμφράγματος.  

Η δωρεά έγινε αποδεκτή από την Διοίκηση της 2ης υγειονομικής Περιφερείας Πειραιώς και Αιγαίου,  αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, και το μηχάνημα παραδόθηκε στο Κέντρο Υγείας  την 29η Ιανουαρίου 2018.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

           Ο Πρόεδρος                                                       Η Γεν. Γραμματέας

     Βασίλης Γρηγοριάδης                                     Λένα Καπνιά Αραποστάθη


Ημερ. δημοσίευσης: 05-02-2018

Κατηγορία(ες): ΕΙΔΗΣΕΙΣ->ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΑΙΓΙΝΑ

Tags: Κέντρο Υγείας Αίγινας, Οι φίλοι της Αίγινας