Από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποφασίστηκε στις 27- 2- 2018 η έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή ζημιών από θαλασσοταραχή στο Λιμένα Βαγίας Αίγινας»

Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων Χρήστου Λαμπρίδη, αναφέρει:

1. Την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή ζημιών από θαλασσοταραχή στο Λιμένα Βαγίας Αίγινας» συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με την αριθ. 118/2017(ορθή επανάληψη) με (ΑΔΑ: 7ΞΚΤΟΛΤΠ-41Η) απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Αίγινας, καθώς και τη συνημμένη Μελέτη θεωρημένη από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του άρθρου 18 του Ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κατόπιν συνεννόησης με την οικεία Λιμενική Αρχή.
3. Το Λ/Χ Αίγινας, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, όπως ενημερώσει την Υπηρεσία μας, για την έναρξη και τη λήξη των εργασιών.

Ημερ. δημοσίευσης: 28-02-2018

Κατηγορία(ες): ΕΙΔΗΣΕΙΣ->ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΑΙΓΙΝΑ

Tags: Βαγία, λιμανάκι Βαγίας, υπουργείο Ναυτιλίας