ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  ΝΗΣΙΩΝ  ΑΡΓΟΑΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                                   Αίγινα , 22/03/2018                             ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ ,  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Δ.Σ ΜΕΣΑΓΡΟΥ,   ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΚΟΙΝ: Δ.Ο.Ε , ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  ΘΕΜΑ: «Κάλυψη κενού εκπαιδευτικού (Π.Ε -70) στο Δημοτικό Σχολείο Μεσαγρού».

  Είναι ανάγκη να καλυφθεί άμεσα το διδακτικό κενό της Δ’ τάξης στο Δημοτικού Σχολείου Μεσαγρού Αίγινας με την άμεση πρόσληψη δασκάλου.  Για ένα μεγάλο διάστημα , δύο εβδομάδων , το συγκεκριμένο τμήμα παραμενει χωρίς εκπαιδευτικό με αποτέλεσμα να υπάρχει αναστάτωση στη λειτουργία του σχολείου και υπολειτουργία της τάξης.                                                   ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                       

  ΧΡ. ΡΕΠΠΑΣ                                                                                           ΚΑΤ. ΛΙΑΝΑ

Ημερ. δημοσίευσης: 26-03-2018

Κατηγορία(ες):

Tags: Συλλόγος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Αργοσαρωνικού